Friday, July 5, 2013

Munajatnya orang orang yang mengadu kepada Allah

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Ya Ilahi, kepada-Mu aku mengadukan jiwa yang mendorong pada keburukan,
yang tertarik kepada kesalahan,
yang manja dalam mendurhakai-Mu,
yang menyediakan dirinya tuk menerima murka-Mu

Ia membawaku di jalan kehancuran,
menjadikanku yang paling rentan untuk rusak di hadapan-Mu,
yang banyak dalihnya,
yang panjang angan angannya,
ketika ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
ketika ditimpa kebaikan ia kikir,
Cenderung kepada permainan dan hiburan,
selalu lupa dan lalai,
bersegera dalam kesalahan,
dan menghalangiku tuk bertobat.

Ya Ilahi aku mengadukan kepada-Mu,
musuh yang menyesatkanku,
dan setan yang menggodaku,
dia memenuhi dadaku,
dengan was was,
bisikan-bisikannya menghujani hatiku.
Ia menyokong hawa nafsu tuk menyerangku,
membisikiku tuk cinta dunia,
memisahkanku dengan taat dan kemantapan iman,

Ya Ilahi, aku mengadukan kepadamu akan hati yang keras,
yang diombang ambingkan oleh pikiran yang menggoda,
yang ditutup dengan segel dan penutup yang berkarat,
dan Mata yang kering dari rasa takut kepada-Mu,
mata yang hanya mencari kesenangannya sendiri.

Ya Ilahi, tiada uapaya dan kekuatan, kecuali dengan kekuasaan-Mu,
tidak ada keselamatan dari keburukan dunia ini kecuali dengan penjagaan-Mu,
Dengan dalamnya kebijaksanaan dan kepastian keputusan-Mu,
Aku mohon kepadam-Mu tidak membiarkan diriku kecuali menerima kemurahan-Mu,
dan jangan jadikan aku target fitnah.
Dengan kebaikan dan kemurahan-Mu,
jadilah engkau penolong tuk melawan musuh musuh,
penutup bagi aib dan kesalahan,
pelindung bencana, penjaga tuk tidak maksiat,
Wahai Yang Maha Penyayang.Ash-Shahifah As-Sajjadiyyah – Imam Ali Zainal Abidin as