Friday, January 18, 2013

Tujuh Golongan yang akan dinaungi Allah

Rasulullah SAW bersabda, ada Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di hari yang tiada naungan kecuali dari-Nya. Mereka adalah pemimpin yang adil; seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah; seorang lelaki yang hatinya sangat bergantung kepada masjid; dua orang yang bercinta kasih karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah; seorang lelaki yang diajak berbuat mesum oleh wanita yang mempunyai jabatan tinggi dan juga cantik, tapi ia mengatakan, "Saya takut kepada Allah"; seorang lelaki yang mengeluarkan shadaqah dan merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya; dan seorang lelakiyang menyendiri karena berdzikir kepada Allah, kemudian kedua matanya meneteskan air mata" (HR Al Bukhari , 2/138)