Friday, January 18, 2013

Para Malaikat Mendatangi Majlis Dzikir

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai para Malaikat yang kerjanya berkeliling di bumi untuk mencari orang orang yang berdzikir. Ketika mereka menemukan orang orang yang berdzikir itu, mereka saling memanggil di antara mereka, "Ayo kita mendatangi yang kita cari cari ini" 

Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kemudian mereka langsung mengelilingi majlis dzikir tersebut dengan sayap sayap mereka" (HR. Al-Bukhari, No. 6408)