Saturday, January 19, 2013

Dosa Bagi Orang yang Memerintahkan pada Yang M'a'ruf Namun Dia sendiri Tidak Melakukannya.

Dalam sebuah Hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan sebuah Hadits dari Usamah bin Zaid ia berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda "Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat nanti, lantas lelaki itu dilemparkan ke dalam neraka, kemudian usus-usus perutnya terburai keluar, lalu dia berputar dengan usus usus perutnya itu sebagaimana berputarnya keledai di dalam penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Lantas berkumpulah para ahli neraka, mereka bertanya, "Wahai fulan ada apa denganmu ? Bukankah engkau telah memerintahkan  kami pada yang ma'ruf dan mencegah kami dari yang munkar ?"

Lelaki itu menjawab, ya, benar, saya telah memerintahkan mereka pada yang ma'ruf namun saya sendiri tidak melakukannya dan saya telah mencegah mereka dari yang munkar namun saya sendiri melakukannya" ( Shahih Bukhari 3267, 7098 Shahih Muslim 4/2291)