Thursday, January 24, 2013

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar #2

Dalam Shahih Bukhari dan shahih Muslim diriwayatkan sebuah hadits dari Usamah bin Zaid ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah, bersabda :

“Didatangkan seorang lelaki pada Hari Kiamat nanti, lantas lelaki itu dilemparkan ke dalam neraka, kemudian usus-usus perutnya terburai lalu dia berputar dengan usus-usus perutnya itu sebagaimana berputarnya keledai di dalam penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Lantas berkumpullah para penghuni neraka, mereka bertanya, "Wahai fulan ada apa denganmu? Bukankah engkau telah memerintahkan kami pada yang ma’ruf dan mencegah kami dari yang mungkar?" Lelaki itu menjawab, "Ya benar, saya telah memerintahkan mereka pada yang ma'ruf namun saya sendiri tidak melakukannya dan saya telah mencegah mereka dari yang mungkar namun saya sendiri melakukannya”