Thursday, July 19, 2012

Doa Ali Zainal Abidin Saat Memasuki Bulan RamadhanSegala Puji bagi Allah Yang memberi kami petunjuk untuk memuji-Nya, Yang menjadikan kami termasuk orang-orang yang suka bersyukur atas segala kebaikan-Nya.

Yang membalas rasa syukur kami dengan balasan yang setimpal dengan balasan orang orang yang berbuat baik.

Segala puji bagi Allah, yang menggerakan hati kami untuk mencintai agama-Nya, yang mengistimewakan kami dengan memeluk umat-Nya
Yang membentangkan kepada kami jalan kebaikan-Nya, sehingga berkat kemurahan-Nya kami berjalan menuju kepada keridhaan-Nya
Puji baginya yang membuat amalan kami diterima, puji bagi-Nya pula yang membuat kami di ridhai

Segala puji  bagi Allah, yang menjadikan bulan Ramadhan bulan berpuasa dan juga bulan Islam, bulan kesucian, bulan tempaan dan ujian.
Bulan ibadah, (yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil) 1

Yang menjelaskan segenap keutamaan dan fadhilahnya atas bulan lainnya dengan meletakkan larangan-larangan dan perintah-perintah yang sangat dikenal
Dia melarang apa yang dihalalkan di luar bulan Ramadhan sebagai pengagungan atas keutamannya, Dia melarang makan dan minum sebagai penghormatan atas kemuliaan Ramadhan.

Yang menjadikan di dalamnya waktu waktu tertentu yang tak bisa ditunda atau dimajukan, kemudian memuliakan satu malam dari malam-malamnya yang keutamaannya melebihi seribu bulan yang Dia namakan dengan Lailatul Qadr
Malam itu para malaikat dan Ruh turun dengan izin Tuhan-Nya dengan membawa segala urusan 2
Malam itu penuh dengan kesejahteraan dan keberkahan hingga terbitnya fajar kepada siapa pun yang Ia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dengan segala ketentuan-Nya.

Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, berkatilah kami untuk mengetahui keutamaan bulan Ramadhan dan cara menghormatinya serta bagaimana menjaga diri dari segala yang Engkau larang.

Tolonglah kami untuk tetap melakukan ibadah puasa dengan menahan semua anggota badan melakukan kemaksiatan dan untuk senantiasa beramal sesuai yang Engkau ridhai.
Hingga pendengaran kami tidak condong untuk mendengarkan ke sia siaan, penglihatan kami tidak pula menyenangi pandangan yang penuh dengan kepercumaan
Hingga tangan kami tidak pula mendekati semua yang diharamkan, kaki kami tidak lagi melangkah ke daerah yang terlarang.
Hingga perut kami tidak pula menelan kecuali yang Engkau halalkan, lidah kami hanya mengucapkan kata kata yang Engkau anggap patut dan berharga.
Kami tidak berperilaku kecuali yang mendatangkan pahala-Mu, dan tidak pula saling memberi kecuali yang tak mengundang siksa-Mu

Bersihkanlah semua amalan kami dari sikap riya’ orang orang yang riya’ dan sum’ah (menyebut nyebut kebaikan) orang orangnya yang sum’ah agar kami tidak menyekutukan-Mu dan tiada pula yang kami harapkan selain diri-Mu

Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, teguhkanlah diri kami dalam melakukan ibadah salat lima fardhu dengan batas batasnya yang telah Engkau bataskan.
Dengan segala kewajibannya yang telah Engkau wajibkan, dengan segala ketentuannya yang telah Engkau tentukan, dan pada waktu-waktunya yang telah Engkau tetapkan.
Dan teguhkanlah diri kami untuk senantiasa menjaga segala rukun rukunnya sebagaimana yang telah dijalankan oleh hamba-Mu dan rasul-Mu saw.
Baik rukuk dan sujudnya, maupun rukun rukun dan aturan lainnya dalam keadaan suci yang sempurna dengan penuh ke khusukan yang memuncak

Tunjukilah kami jalan untuk menyambung tali silaturahmi dan kebaikan di antara sesama keluarga kami, untuk tetap menjaga dan memperhatikan para tetangga kami dengan menghaturkan kepada mereka kemurahan dan pemberian
Agar harta kami bersih dari kotoran kotoran dan hak hak orang lain serta menjadi suci dengan mengeluarkan zakatnya, agar kami dapat menyambung kasih dengan orang yang berpisah dengan kami

Untuk menyadarkan orang yang menganiaya kami, untuk menghentikan permusuhan orang orang yang memusuhi kami kecuali orang orang yang merupakan musuh-Mu karena mereka adalah musuh, tidak mungkin kami sukai dan golongan yang tidak kami puji.

Kami bertaqarrub kepada-Mu dengan amalan amalan yang bersih hingga kami dapat membersihkan dosa dosa, dan agar Engkau melindungi kami  dalam melakukan sesuatu yang dapat mengundang aib.

Hingga tak seorangpun dari malaikat-Mu datang kecuali dengan membawa ketaatan dan macam-macam amal taqarrub kami kepada-Mu 3
Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu dengan kebenaran bulan ini dan orang orang yang berbakti kepada-Mu baik dari kalangan malaikat-Mu maupun para Rasul-Mu, ataupun kaum salihin yang Engkau istimewakan di bulan ini sejak dari awal hingga penghujungnya, agar Engkau limpahkan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, limpahkan pula kepada kami kemuliaan-Mu seperti yang Engkau janjikan kepada para kekasih-Mu

Balaslah pula amalan kami seperti balasan-Mu kepada para hamba-Mu yang gemar mentaati-Mu, kumpulkan kami bersama orang orang yang berhak memperoleh pangkat dan derajat yang tertinggi berkat rahmat-Mu

Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, jauhkan diri kami dari sifat menentang ke Esa-an-Mu, dari perilaku yang melalaikan keharusan memuji-Mu, dari sifat ragu ragu atas agama-Mu
Dari kebutaan dalam menempuh jalan-Mu, dari sifat lalai akan ke-Mahasucian-Mu serta agar tidak tertipu dari musuh-Mu setan yang terkutuk

Ya Allah, limpahkan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, jikalau setiap malam dari bulan ini (Ramadhan) ada leher leher yang terbebaskan oleh maaf-Mu atau dianugerahi ampuan-Mu, maka masukanlah leher kami termasuk leher leher dan jadikan kami sebaik-baiknya orang dan kawan.

Ya Allah, limpahkan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, hapuskanlah dosa dosa kami bersamaan dengan Engkau menghapus dan menutupi cahaya bulan, hapuskan pula semua kesalahan kesalahan kami bersamaan dengan berakhirnya hari-hari di bulan ini.
Hingga ketika bulan ini berlalu dari hadapan kami Engkau telah membersihkan diri kami dari segala dosa dan kesalahan

Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, bila kami menyimpang di bulan ini maka luruskanlah kami
Bila kami mengalami kebengkokkan maka tegakkanlah kami, bila setan menguasai diri kami maka lepaskanlah pengaruh musuh-Mu itu.

Ya Allah, isilah bulan Ramadhan ini dengan ketekunan hanya beribadah kepada-Mu, hiasilah seluruh waktu yang dikandungnya dengan ketaatan kami kepada-Mu, tolonglah kami tuk senantiasa berpuasa disiang harinya
Dan mendirikan salat di malam harinya dengan penuh ketundukan dan kekhusukan kepada-Mu dengan penuh kehinaan di hadapan-Mu
Sehingga di siang harinya kami tidak lengah dan lalai dan di malam harinya kami tidak terbujur dalam kemalasan

Ya Allah, jadikan amalan amalan kami di bulan dan hari hari di luar Ramadhan seperti yang kami perbuat di bulan Ramadhan, golongkan kami ke dalam golongan orang orang salih
Masukkan kami ke dalam hamba hamba-Mu yang mewarisi Surga Firdaus mereka kekal di dalamnya 4
Kumpulkan pula kami ke dalam (orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu pasti mereka akan kembali kepada Tuhan mereka 5
Gabungkan pula kami ke dalam (kelompok yang bergegas dalam meraih kebaikan dan merekalah orang orang yang segera memperolehnya) 6

Ya Allah, limpahkan sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya di setiap waktu dan kesempatan

Catatan :
1.       QS Al Baqarah : 185
2.       QS Al Qadar :4-5
3.       Qs Al A’raf : 205
4.       QS Al Mukminun : 11
5.       QS Al Mukminun : 60
6.       QS Al Mukminun : 61

Dikutip dari :
Ash-Shahifah As-Sajjadiyyah
Kumpulan Doa Doa Mustajab Imam Ali Zainal Abidin as
(Cucu Baginda Nabi saw)