Sunday, November 4, 2007

Cinta Kepada Allah 2

Diriwayatkan oleh Rasulullah :

“gejolak Cinta yang tertanam pada diri Nabi Syuaib menyebabkan beliau menangis hingga menjadi buta. Allah berfirman kepadanya „’Wahai Syuaib, sekiranya perangaimu ini timbul karena takut akan azab neraka, maka aku telah melindungimu darinya. Sekiranya ia lahir karena rindu akan surga, maka kuizinkan engkau memasukinya’ nabi Syuaib pun berkata : ’Ilahi, Dikau Junjungan ku, telah Kau ketahui bahwa tangisku ini bukanlah karena takut akan neraka dan rindu akan surga-Mu. Tetapi karena CINTA yang mengakar di kalbuku. Kesabaranku sudah tak teratasi lagi untuk melihat-Mu.’ Allah berfirman kepadanya : ’Jika perangaimu itu memang begitu, maka akan Kujadikan Kalimullah Musa bin Imran untuk berkhidmat kepadamu.“

Dalam Shahifah Nabi Idris a.s disebutkan :

“Beruntunglah suatu kaum yang menyembah-Ku karena CINTA kepada-Ku.
Menjadikan-Ku Tuhan mereka.
Menghabiskan malam dan siangnya untuk beribadah pada-Ku,
Melalaikan karena cinta yang tulus dan keinginan yang suci,
serta penyerahan diri sepenuhnya untuk-Ku,
dengan memutuskan segala sesuatu selain Aku“